Southwest Minnesota State University

10
Th04

Southwest Minnesota State University

Đại học Tây Nam Minnesota (Southwest Minnesota State University) là một trường đại học công lập hệ 4 năm cung cấp nền giáo dục chất lượng cao về nghệ thuật tự do và các ngành nghề nhằm chuẩn bị cho sinh viên một cuộc sống thành công cả về mặt cá nhân và nghề nghiệp.

Xem thêm
FAIRFIELD UNIVERSITY ĐẠI HỌC FAIRFIELD

02
Th04

FAIRFIELD UNIVERSITY ĐẠI HỌC FAIRFIELD

Đại học Fairfield là một trường Đại học Công giáo tập trung vào giá trị, lấy sinh viên làm trung tâm, tập trung vào kết quả cam kết giáo dục toàn bộ con người - tâm trí, cơ thể và tinh thần - thông qua mỗi cá thể sinh viên tích cực và truyền thống học thuật trên 500 năm tuổi. Đại học Fairfield bao gồm năm khoa và trường cao đẳng: Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học Đại học Fairfield, Trường Kinh doanh Charles F. Dolan, Trường Kỹ thuật, Trường Điều dưỡng và Nghiên cứu Sức khỏe Marion Peckham Egan, và Trường Cao học Giáo dục và Nghề nghiệp Đồng minh.

Xem thêm
UNIVERSITY AT BUFFALO ĐẠI HỌC BUFFALO

01
Th04

UNIVERSITY AT BUFFALO ĐẠI HỌC BUFFALO

Đại học Bang New York tại Buffalo, thường được gọi là Đại học Buffalo (UB), ngoài ra còn có tên gọi khác là SUNY Buffalo, là một trường đại học nghiên cứu công lập với các cơ sở ở Buffalo và Amherst, New York, Hoa Kỳ. Trường đại học được thành lập vào năm 1846 với tư cách là một trường cao đẳng y tế tư nhân và sáp nhập với hệ thống Đại học Bang New York vào năm 1962.

Xem thêm
Bạn cần hỗ trợ?